Březová kůra

22.01.2024

Vem zralých plodů bavlníku žok a mozkomořích plášťů prádelní koš
Nech pavouka poutníka snovat pevnou nit a sebe o létu snít
V čase, kdy Vesna nejtvrději spí, znič první plášť, rvi další a další cár
Obklop beznaděj měkkou něhou
Nech břízu vyrůst tvou rukou